Středisko Zvonek

Středisko přijímá nové klienty

Středisko přijímá nové klienty

V současné době přijímáme klienty do služeb Chráněné bydlení a Centrum denních služeb.

Chcete-li nás podpořit, podívejte se na naše Facebookové stránky a sdílejte

 

Podpořte nás

Podpořte nás

číslo účtu:

19-2300260217/0100 (KB)

 

číslo účtu Veřejné sbírky:

107-9589580247/0100 (KB)

 

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením

vedoucí DOZP: Andrea Vachtlová, DiS.

telefon: 739 244 772

zástupkyně vedoucí DOZP: Nela Golombová

telefon: 739 545 993

e-mail: domov@diakonie-zvonek.cz

adresa: Šípková 1838/1

             142 00 Praha 4 - Krč

 

Poslání:

Domov pro osoby se zdravotním postižením je pobytová sociální služba určená mladým dospělým a dospělým lidem s mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 15 do 64 let, kteří se rozhodli žít život co nejvíce se podobající běžnému životu svých vrstevníků. Celoroční služba domova pro osoby se zdravotním postižením jim v tomto poskytuje podporu a péči přístupem zaměřeným na člověka. Podpora a péče je našim uživatelům poskytována ve všech oblastech, které sami nezvládají, ale zároveň jsou podporováni v co největší samostatnosti.

 

Cíle:   

Cílem služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením je:  

A) zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost a umožnit jim v co nejvyšší možné míře zapojení se do běžného života společnosti (např. zapojení do kulturního a společenského dění  

B) snížit u dospělých uživatelů závislost na pomoci druhé osoby, až do té míry, že jsou uživatelé schopni přechodu do služby chráněného bydlení (služba s vyššími nároky na uživatelovu samostatnost)  

C) informování veřejnosti o nabídce našich služeb (www stránky, facebook, letáky, inzerce, články v regionálním tisku, spolupráce s partnerským sborem ČCE)

 

Cílová skupina: 

Služba je určena dospělým uživatelům od 18 let do 64 let s mentálním a kombinovaným postižením, kteří kvůli svému postižení potřebují celodenní pomoc a podporu druhé osoby v základních životních dovednostech. Zájemce o službu vybíráme zejména z obyvatel Prahy a blízkého okolí.  

 

Vzhledem k plně bariérovému prostředí je u osob s tělesným postižením, nutná nejdříve osobní návštěva, aby si budoucí uživatel vyzkoušel případný pohyb po bytovém zařízení střediska.  

 

Diakonie je zařízením církevním, příslušnost k církvi však není vyžadována ani u uživatele, ani jeho rodiny. V Domově mohou žít i uživatelé bez křesťanského nebo jakéhokoli vyznání.

 

Principy poskytování sociální služby:  

Sociální služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením poskytujeme na základě principů shrnutých v etickém kodexu, který je součástí přílohy, přičemž klademe důraz na:  

 

Důvěrnost   

Všechny informace o uživatelích bereme za důvěrné. Chráníme tím jejich osobní a citlivé údaje. Máme respekt k soukromí uživatele.  

 

Rovnoprávnost

Uživatele bereme jako partnera, který má právo rozhodovat o svém životě, mít svá přání a požadavky, má právo na svůj názor. Umožňujeme uživatelům naplňovat jejich práva a pomáháme s jejich povinnostmi.  

 

Individuální přístup   

Každého uživatele bereme jako jedinečnou bytost. Službu, v rámci možností střediska, poskytujeme tak, aby vyhovovala přáním a požadavkům uživatele. Usilujeme o to, aby uživatel dosáhnul dle svých možností co nejmenšího stupně závislosti na podpoře asistenta.

 

Profesionalita  

S uživatelem pracuje tým odborníků, který mezi sebou spolupracuje. Pracovníci se průběžně vzdělávají v nových metodách a technikách práce s lidmi s postižením. Usilujeme o to, aby dospělí uživatelé získali takové dovednosti a znalosti, aby zvládli přechod do chráněného bydlení.

 

         

NAZEV WEBU