Středisko Zvonek

Středisko přijímá nové klienty

Středisko přijímá nové klienty

V současné době přijímáme klienty do služeb Chráněné bydlení a Centrum denních služeb.

Chcete-li nás podpořit, podívejte se na naše Facebookové stránky a sdílejte

 

Podpořte nás

Podpořte nás

číslo účtu:

19-2300260217/0100 (KB)

 

číslo účtu Veřejné sbírky:

107-9589580247/0100 (KB)

 

 

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

 

  • Provozní doba: otevřeno nepřetržitě
  • Vedoucí služby: Nela Golombová
  • E-mail: domov@diakonie-zvonek.cz
  • Adresa: Šípková 1838/1, 142 00, Praha 4 - Krč

 

Poslání služby, cílová skupina

Domov pro osoby se zdravotním postižením je celoroční pobytové zařízení, které usiluje o vytvoření domácího prostředí dětem a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 10 do 64 let věku, kterým poskytuje podporu a péči v každodenním životě.

Domov poskytuje podporu a péči ve všech oblastech, které uživatelé sami nezvládají, ale zároveň je podporuje ve zdokonalování a zvládání péče o vlastní osobu, v co největší samostatnosti v oblasti volného času, v zapojení do skupiny vrstevníků a ve zvládání běžných domácích prací.

Středisko Zvonek je zřízeno Českobratrskou církví evangelickou, avšak příslušnost k církvi není vyžadována ani u uživatele služeb, ani u jeho rodiny.

 

Popis zaŕízení

Domov pro osoby se zdravotním postižením je umístěn v budově bývalých jeslí, ke které náleží rozlehlá zahrada, která byla v nedávné době, v rámci projektu „Zahrada“, částečně upravena na zahradu užitkovou – pěstuje se na ní zelenina a bylinky. V péči o tuto zahradu pomáhají v rámci začleňování se do běžného života také uživatelé, a to na základě svých individuálních plánů.

Na zahradě je možnost posezení, je zde bazén, trampolína, zahradní nábytek, gril, pískoviště. V příznivém počasí se na zahradě konají společenské akce, např. podzimní slavnost, vítání léta apod., které jsou otevřeny i široké veřejnosti, tímto se také snažíme o začlenění uživatelů Domova pro osoby se zdravotním postižením do běžného společenského prostředí.

V budově je k dispozici tzv. multifunkční místnost s počítači s dotykovými monitory. V PC jsou nainstalovány speciální programy od Lifetoolu a o. s. Petit, které rozvíjí schopnosti uživatele, jeho paměť, postřeh, prostorové vnímání a další dovednosti. Je zajištěn přístup na internet.

K dispozici jsou hry rozvíjející hrubou a jemnou motoriku uživatele, dále pak místnost s projektorem, kde lze sledovat filmy na plátně.

K dalšímu prostoru, jež lze využít pro společenství i pracovní život uživatelů, patří společenská místnost s televizí, herní místnost (kulečník, stolní fotbal, deskové hry), jídelna a prádelna.

V tomto roce se podařilo z darovaných knih zprovoznili knihovnu, kterou vede jeden z uživatelů a ve výpůjčních hodinách půjčuje knihy ostatním uživatelům i zaměstnancům. V rámci knihovny jsou také pořádány čtenářské kroužky.

Uživatelé mají k dispozici jedno až dvoulůžkové pokoje, které jsou vybaveny základním nábytkem. V případě zájmu si může uživatel pokoj vybavit i nábytkem vlastním.

Dále je k dispozici posilovna (činky, žebřiny, trampolíny, multifunkční posilovací zařízení). V letních měsících lze ke sportování na zahradě využívat i dvou speciálně upravených tříkolek.

Vzhledem k ne zcela bezbariérovému prostředí střediska, je u osob se sníženou pohybovou schopností při počátcích jednání o službě vhodné, aby si zájemce vyzkoušel pohyb po zdejších prostorách

 

Popis služby

Služba je uskutečňována především podle individuálních plánů, jež vznikají prvotně při nástupu uživatele do služby a revidují se pravidelně 1 x za ¼ roku. S uživateli pracujeme jak individuálně, tak ve skupině. Respektujeme přání a názory uživatele. Snažíme se udržovat a rozvíjet základní dovednosti v péči o sebe sama, a to v rámci uživatelových individuálních schopností a možností. Rovněž se snažíme udržovat a rozvíjet dosavadně získané schopnosti, dovednosti a znalosti.

Spolu s uživateli vyhledáváme různé akce, které posléze navštěvujeme, chodíme na výlety, procházky, navštěvujeme hrady a zámky (poznáváme historii J), výstavy apod.

Pracujeme na základě principů shrnutých v etickém kodexu sociálních pracovníků v ČR.

Snažíme se v co nejvyšší míře spolupracovat s rodinou a ostatními blízkými uživatele služby, neboť si plně uvědomujeme, jak každý člověk potřebuje znát svou minulost, se kterou se blízce pojí současnost a budoucnost. Vnímáme, jak je potřebné udržovat dosavadní vztahové vazby.

 

V domově pro osoby se zdravotním postižením poskytujeme základní činnosti:

  1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  2. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  3. poskytnutí ubytování,
  4. poskytnutí stravy,
  5. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  6. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Naši uživatelé mají rovněž možnost využít nabídku doplňkových služeb, např. canisterapii, masáže, pedikúru apod.

 

Realizované akce za rok 2015

V letošním roce se uskutečnila letní dovolená v Rovensku pod Troskami a proběhl i tradiční pobyt v terapeutické komunitě Němčice – Heřmaň, dále pak proběhl pobyt ve vesničce Sudkův Důl a dovolená v Herlíkovicích.

S uživateli jsme navštívili i další tradiční akce (Matějská pouť, sportovní hry pro lidi s mentálním postižením pořádané CSS Tloskov na Živohošti). Realizovala se cesta do pražské botanické a zoologické zahrady, a to na parníku J, někteří uživatelé využili prohlídky leteckého muzea ve Kbelích.

V červnu byla na zahradě našeho střediska slavnostně otevřena písečná pláž, umožňující strávit horké léto v příjemném prostředí u bazénu všem lidem v našem okolí. Snahou bylo ještě více se otevřít veřejnosti.

V říjnu proběhl Den otevřených dveří, a to v rámci Týdne sociálních služeb, ke kterému jsme se připojili zahradní slavností.

V prosinci se ti, kteří po většinu roku odváděli dobrou práci na projektu „Úklid Vinoře“, zrekreovali na zimním pobytu v Herlíkovickém Horském domově.

Rok 2015 byl zakončen vánoční slavností, kdy jsme ve spolupráci s Úřadem městské části Prahy 4 slavnostně rozsvítili ozdobený vánoční strom. Sešli se zde i lidé z okolního sídliště, což nás velmi potěšilo.

V průběhu celého roku bylo průběžné obnovováno vybavení prostor Domova pro osoby se zdravotním postižením a bylo nově vymalováno.

 

Plány na rok 2016

Do roku 2016 vstupujeme s cílem ještě více zapojit uživatele do chodu střediska, např. v rámci péče o zahradu (učení se novým dovednostem, které ne každé zařízení může nabídnout). Chceme častěji otevírat prostor střediska pro „sousedy“ a vytvářet příležitosti pro setkávání lidí s mentálním postižením s většinovou společností.

 

 

 

 

Slovo uživatele

„Moc se mi tu líbí. Rád jsem na zahradě, pomáhám v kuchyni a tak. Mám rád výlety.“

František V.

         

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha