Středisko Zvonek

Středisko přijímá nové klienty

Středisko přijímá nové klienty

V současné době přijímáme klienty do služeb Chráněné bydlení a Centrum denních služeb.

Chcete-li nás podpořit, podívejte se na naše Facebookové stránky a sdílejte

 

Podpořte nás

Podpořte nás

číslo účtu:

19-2300260217/0100 (KB)

 

číslo účtu Veřejné sbírky:

107-9589580247/0100 (KB)

 

 

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

 

  • Provozní doba: otevřeno nepřetržitě
  • Vedoucí služby: Lenka Bartáková
  • E-mail: domov@diakonie-zvonek.cz
  • Adresa: Šípková 1838/1, 142 00, Praha 4 - Krč

 

Poslání služby, cílová skupina

Domov pro osoby se zdravotním postižením je celoroční pobytové zařízení, které usiluje o vytvoření domácího prostředí dětem a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 10 do 64 let věku, kterým poskytuje podporu a péči v každodenním životě.

Domov poskytuje podporu a péči ve všech oblastech, které uživatelé sami nezvládají, ale zároveň je podporuje ve zdokonalování a zvládání péče o vlastní osobu, v co největší samostatnosti v oblasti volného času, v zapojení do skupiny vrstevníků a ve zvládání běžných domácích prací.

Středisko Zvonek je zřízeno Českobratrskou církví evangelickou, avšak příslušnost k církvi není vyžadována ani u uživatele služeb, ani u jeho rodiny.

 

Popis zaŕízení

Domov pro osoby se zdravotním postižením je umístěn v budově bývalých jeslí, ke které náleží rozlehlá zahrada, která byla v nedávné době, v rámci projektu „Zahrada“, částečně upravena na zahradu užitkovou – pěstuje se na ní zelenina a bylinky. V péči o tuto zahradu pomáhají v rámci začleňování se do běžného života také uživatelé, a to na základě svých individuálních plánů.

Na zahradě je možnost posezení, je zde bazén, trampolína, zahradní nábytek, gril, pískoviště. V příznivém počasí se na zahradě konají společenské akce, např. podzimní slavnost, vítání léta apod., které jsou otevřeny i široké veřejnosti, tímto se také snažíme o začlenění uživatelů Domova pro osoby se zdravotním postižením do běžného společenského prostředí.

V budově je k dispozici tzv. multifunkční místnost s počítači s dotykovými monitory. V PC jsou nainstalovány speciální programy od Lifetoolu a o. s. Petit, které rozvíjí schopnosti uživatele, jeho paměť, postřeh, prostorové vnímání a další dovednosti. Je zajištěn přístup na internet.

K dispozici jsou hry rozvíjející hrubou a jemnou motoriku uživatele, dále pak místnost s projektorem, kde lze sledovat filmy na plátně.

K dalšímu prostoru, jež lze využít pro společenství i pracovní život uživatelů, patří společenská místnost s televizí, herní místnost (kulečník, stolní fotbal, deskové hry), jídelna a prádelna.

V tomto roce se podařilo z darovaných knih zprovoznili knihovnu, kterou vede jeden z uživatelů a ve výpůjčních hodinách půjčuje knihy ostatním uživatelům i zaměstnancům. V rámci knihovny jsou také pořádány čtenářské kroužky.

Uživatelé mají k dispozici jedno až dvoulůžkové pokoje, které jsou vybaveny základním nábytkem. V případě zájmu si může uživatel pokoj vybavit i nábytkem vlastním.

Dále je k dispozici posilovna (činky, žebřiny, trampolíny, multifunkční posilovací zařízení). V letních měsících lze ke sportování na zahradě využívat i dvou speciálně upravených tříkolek.

Vzhledem k ne zcela bezbariérovému prostředí střediska, je u osob se sníženou pohybovou schopností při počátcích jednání o službě vhodné, aby si zájemce vyzkoušel pohyb po zdejších prostorách

 

Popis služby

Služba je uskutečňována především podle individuálních plánů, jež vznikají prvotně při nástupu uživatele do služby a revidují se pravidelně 1 x za ¼ roku. S uživateli pracujeme jak individuálně, tak ve skupině. Respektujeme přání a názory uživatele. Snažíme se udržovat a rozvíjet základní dovednosti v péči o sebe sama, a to v rámci uživatelových individuálních schopností a možností. Rovněž se snažíme udržovat a rozvíjet dosavadně získané schopnosti, dovednosti a znalosti.

Spolu s uživateli vyhledáváme různé akce, které posléze navštěvujeme, chodíme na výlety, procházky, navštěvujeme hrady a zámky (poznáváme historii J), výstavy apod.

Pracujeme na základě principů shrnutých v etickém kodexu sociálních pracovníků v ČR.

Snažíme se v co nejvyšší míře spolupracovat s rodinou a ostatními blízkými uživatele služby, neboť si plně uvědomujeme, jak každý člověk potřebuje znát svou minulost, se kterou se blízce pojí současnost a budoucnost. Vnímáme, jak je potřebné udržovat dosavadní vztahové vazby.

 

V domově pro osoby se zdravotním postižením poskytujeme základní činnosti:

  1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  2. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  3. poskytnutí ubytování,
  4. poskytnutí stravy,
  5. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  6. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Naši uživatelé mají rovněž možnost využít nabídku doplňkových služeb, např. canisterapii, masáže, pedikúru apod.

 

Realizované akce za rok 2015

V letošním roce se uskutečnila letní dovolená v Rovensku pod Troskami a proběhl i tradiční pobyt v terapeutické komunitě Němčice – Heřmaň, dále pak proběhl pobyt ve vesničce Sudkův Důl a dovolená v Herlíkovicích.

S uživateli jsme navštívili i další tradiční akce (Matějská pouť, sportovní hry pro lidi s mentálním postižením pořádané CSS Tloskov na Živohošti). Realizovala se cesta do pražské botanické a zoologické zahrady, a to na parníku J, někteří uživatelé využili prohlídky leteckého muzea ve Kbelích.

V červnu byla na zahradě našeho střediska slavnostně otevřena písečná pláž, umožňující strávit horké léto v příjemném prostředí u bazénu všem lidem v našem okolí. Snahou bylo ještě více se otevřít veřejnosti.

V říjnu proběhl Den otevřených dveří, a to v rámci Týdne sociálních služeb, ke kterému jsme se připojili zahradní slavností.

V prosinci se ti, kteří po většinu roku odváděli dobrou práci na projektu „Úklid Vinoře“, zrekreovali na zimním pobytu v Herlíkovickém Horském domově.

Rok 2015 byl zakončen vánoční slavností, kdy jsme ve spolupráci s Úřadem městské části Prahy 4 slavnostně rozsvítili ozdobený vánoční strom. Sešli se zde i lidé z okolního sídliště, což nás velmi potěšilo.

V průběhu celého roku bylo průběžné obnovováno vybavení prostor Domova pro osoby se zdravotním postižením a bylo nově vymalováno.

 

Plány na rok 2016

Do roku 2016 vstupujeme s cílem ještě více zapojit uživatele do chodu střediska, např. v rámci péče o zahradu (učení se novým dovednostem, které ne každé zařízení může nabídnout). Chceme častěji otevírat prostor střediska pro „sousedy“ a vytvářet příležitosti pro setkávání lidí s mentálním postižením s většinovou společností.

 

 

 

 

Slovo uživatele

„Moc se mi tu líbí. Rád jsem na zahradě, pomáhám v kuchyni a tak. Mám rád výlety.“

František V.

         

NAZEV WEBU