Středisko Zvonek

Středisko přijímá nové klienty

Středisko přijímá nové klienty

V současné době přijímáme klienty do služeb Chráněné bydlení a Centrum denních služeb.

Chcete-li nás podpořit, podívejte se na naše Facebookové stránky a sdílejte

 

Podpořte nás

Podpořte nás

číslo účtu:

19-2300260217/0100 (KB)

 

číslo účtu Veřejné sbírky:

107-9589580247/0100 (KB)

 

 

Chráněné bydlení

vedoucí CHB: Mgr. Petr Hanzl

telefon: 739 244 773

e-mail: chbyd@diakonie-zvonek.cz

adresa: Šípková 1838/1

            142 00 Praha 4 - Krč

 

Poslání:

Chráněné bydlení je pobytová sociální služba určená lidem s mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 18 do 64 let věku, kteří se rozhodli žít život co nejvíce se podobající běžnému životu většinové společnosti, a to jak v oblasti bydlení, zaměstnání, trávení volného času a dalších oblastech se životem souvisejících. Naše celoroční služba jim v tomto poskytuje podporu a péči přístupem zaměřeným na člověka.

Cíle:

  • vytvářet domácí prostředí, pocit bezpečí, zázemí a soukromí
  • podporovat rozvíjení dovedností a schopností, které uživatelům umožní samostatnost, nezávislost, individuální rozvoj
  • poskytovat podporu skutečně tam, kde uživatelé nejsou schopni danou oblast sami zvládnout.
  • pomoci při uplatňování práv a zájmů uživatelů, aby byli přijímáni ve společnosti se všemi právy a povinnostmi, uměli si poradit s rizikovými situacemi.
  • udržovat přirozené sociální vztahy a vazby podporovat uživatele v aktivitách, zájmech, vztazích a kontaktech mimo chráněné bydlení

Cílová skupina: 

Služba chráněného bydlení je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění včetně duševního a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Popisovanou službou využívají uživatelé s mentálním a kombinovaným postižením v produktivním věku od 18 do 64 let, jejichž schopnosti jsou sníženy zejména v oblastech osobní péče a péče o domácnost.

Uživatelé přicházejí do chráněného bydlení na základě vlastní žádosti. Jedná se o osoby, které nechtějí nebo nemohou žít ve vlastním domácím prostředí a pro své osamostatnění potřebují podporu a pomoc jiné fyzické osoby.

U uživatelů není rozhodující pohlaví, rasa, náboženské a společenské přesvědčení ani sexuální orientace.

Principy poskytování služeb:

  • partnerský přístup
  • vzájemný přístup
  • profesionální přístup k uživateli

         

NAZEV WEBU