Středisko Zvonek

Středisko přijímá nové klienty

Středisko přijímá nové klienty

V současné době přijímáme klienty do služeb Chráněné bydlení a Centrum denních služeb.

Chcete-li nás podpořit, podívejte se na naše Facebookové stránky a sdílejte

 

Podpořte nás

Podpořte nás

číslo účtu:

19-2300260217/0100 (KB)

 

číslo účtu Veřejné sbírky:

107-9589580247/0100 (KB)

 

 

Chráněné bydlení

 

 • Provozní doba: otevřeno nepřetržitě
 • Vedoucí služby: Mgr. Petr Hanzl
 • Telefon: 739 244 773
 • E-mail: chbyd@diakonie-zvonek.cz
 • Adresa: Šípková 1838/1, 142 00, Praha 4 - Krč

 

Poslání služby, cílová skupina

Chráněné bydlení je pobytová sociální služba určená lidem s mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 18 do 64 let, kteří se rozhodli žít život co nejvíce se podobající běžnému životu většinové společnosti, a to jak v oblasti bydlení, zaměstnání, trávení volného času a dalších oblastech se životem souvisejících. Celoroční služba jim v tomto poskytuje podporu a péči přístupem zaměřeným na člověka.

Služba je poskytována lidem se sníženou soběstačností z důvodu mentálního či kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Naším cílem je především vytvořit uživatelům takové prostředí a takové dny, aby se jejich prožívání co možná nejvíce podobalo běžnému životu.

Středisko Zvonek je zřízeno Českobratrskou církví evangelickou, avšak příslušnost k církvi není vyžadována ani u uživatele služeb, ani u jeho rodiny.

 

Mezi související cíle náleží následující:

 • vytvářet domácí prostředí, pocit bezpečí, zázemí a soukromí,
 • podporovat rozvíjení dovedností a schopností, které uživatelům služeb umožní samostatnost, nezávislost a individuální rozvoj,
 • poskytovat podporu skutečně tam, kde uživatelé služeb nejsou schopni danou oblast sami zvládnout,
 • pomoci při uplatňování práv a zájmů uživatelů, aby byli přijímání ve společnosti se všemi právy a povinnostmi, uměli si poradit s rizikovými situacemi,
 • udržovat přirozené sociální vztahy a vazby, podporovat uživatele v aktivitách, zájmech, vztazích a kontaktech mimo chráněné bydlení.

 

Popis zařízení

Služba je realizována na čtyřech místech Prahy 4:

Šípková 1838/1, Praha 4 – Krč

 • prostor chráněného bydlení se nachází v patře objektu střediska Zvonek, uživatelé mají k dispozici vlastní bytovou jednotku, společnou kuchyň, společenské prostory, hygienické prostory a šatnu
 • možností je využití venkovní zahrady, vnitřní tělocvičny, multifunkční místnosti s počítači s internetovým připojením

Viktorinova 1122/1, Praha 4 - Pankrác

 • byt 2 + 1 v Domě s pečovatelskou službou v pronájmu od Prahy 4

Bránická 43/55, Praha 4 - Braník

 • byt 3 + 1 v Domě s pečovatelskou službou v pronájmu od Prahy 4

Vavřenova 1170/8, Praha 4 - Bráník

 • byt - garsoniéra

Byty nejsou bezbariérové.

 

Popis služby

V chráněném bydlení poskytujeme základní činnosti:

 1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 2. poskytnutí ubytování,
 3. pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 5. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V bytech chráněného bydlení se s uživateli pracuje převážně individuálně, součástí je i skupinová práce. S uživateli pracujeme na základě jejich individuálních plánů, které jsou prvotně vytvořeny s uživatelem při jeho nástupu do chráněného bydlení, posléze jsou v pravidelných ¼ ročních intervalech revidovány a doplňovány. 

Uživatelům je na základě individuálního plánu a potřeb poskytována asistence v rozmezí domluveném s uživatelem dle jeho potřeb, minimálně však ve výší 4 hodin týdně.

Převážná většina uživatelů Chráněného bydlení chodí do zaměstnání, tudíž největší část asistence je poskytována v odpoledních a podvečerních hodinách.  Snažíme se, aby se den našich uživatelů co možná nejvíce podobal dni jejich vrstevníků. Tzn., že ráno odcházejí do zaměstnání (zpravidla chráněné pracovní zaměstnání), odpoledne se z práce vrací, to už je na bytě asistence, která uživateli dle jeho potřeb pomáhá v soběstačnosti ohledně vedení domácnosti (vaření, praní, úklid, nákupy) a také v sociálních interakcích (vyhledávání akcí, návštěva kulturních akcí, vyřizování osobních záležitostí na úřadech, u lékařů). Asistenti vedou uživatele k co možná největší soběstačnosti s ohledem na jejich individuální schopnosti a dovednosti. 

Během celého týdne se uživatelé mohou účastnit akcí, které pro ně pořádány střediskem, např. různé kroužky – šikovné ruce, cvičení, sociální kurz, apod., příp. se mohou účastnit akcí, které pořádají jiné organizace, např. Apla, o. s. Martin, Etincelle o. p. s., Startujeme, o. p. s.

Pracujeme na základě principů metody plánování zaměřeného na člověka, pořádáme plánovací setkání, kde se schází uživatel služby, jeho blízké okolí a lidé, kteří s ním pracují, zde se domlouvá individuální plán. 

V chráněném bydlení je poskytována asistence dle individuálních potřeb uživatele, asistence je poskytována při činnostech, které jsou s uživatelem domluveny.  V celé službě hodně dbáme na udržování sociálních vztahů a vazeb, které má uživatel z minulosti.  

 

Slovo uživatele

„V Šípkové se mi líbí. Chodím do centra denních služeb a tam mám taky dva kamarády, Janu a Lukáše. Bydlím tady od 16. listopadu 2011. Jezdíme na výlety. Byli jsme na výletě na hradě Švihov a bylo to super. Celý výlet se mi líbil a doufám, že se na nějaký hrad podívám. Také jsme byli na horách. Bylo to tam fajn. Užili jsme si sněhu a legraci. I ten výlet a divadlo bylo super. Bylo by fajn jet znova. V Němčicích byla sranda a našla jsem si nové kamarády. Zúčastnila jsem se i sportovních her v Tloskově. Vyhrála jsem zlato. Líbilo se mi tam. Na závěr jsme měli diskotéku a ohňostroj.“

 

Hanka T.

         

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha