Středisko Zvonek

Středisko přijímá nové klienty

Středisko přijímá nové klienty

V současné době přijímáme klienty do služeb Chráněné bydlení a Centrum denních služeb.

Chcete-li nás podpořit, podívejte se na naše Facebookové stránky a sdílejte

 

Podpořte nás

Podpořte nás

číslo účtu:

19-2300260217/0100 (KB)

 

číslo účtu Veřejné sbírky:

107-9589580247/0100 (KB)

 

 

Chráněné bydlení

 

 • Provozní doba: otevřeno nepřetržitě
 • Vedoucí služby: Petr Hanzl
 • Telefon: 739 244 773
 • E-mail: chbyd@diakonie-zvonek.cz
 • Adresa: Šípková 1838/1, 142 00, Praha 4 - Krč

 

Poslání služby, cílová skupina

Chráněné bydlení je pobytovou službou určenou lidem s mentálním a kombinovaným postižením od 19 do 64 let, především s trvalým bydlištěm na území Prahy. Tato sociální služba poskytuje podporu a doprovod lidem, kteří nemohou nebo nechtějí žít ve vlastním domácím prostředí a umožňuje jim prožití samostatného, důstojného a plnohodnotného života. Důraz je kladen na podporu začlenění uživatelů do života běžné společnosti, a to především v rámci jejích pracovních a volnočasových aktivit.

Služba je poskytována lidem se sníženou soběstačností z důvodu mentálního či kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Středisko Zvonek je zřízeno Českobratrskou církví evangelickou, avšak příslušnost k církvi není vyžadována ani u uživatele služeb, ani u jeho rodiny.

Naším cílem je především vytvořit uživatelům takové prostředí a takové dny, aby se jejich prožívání co možná nejvíce podobalo běžnému životu.

 

Mezi související cíle náleží následující:

 • vytvářet domácí prostředí, pocit bezpečí, zázemí a soukromí,
 • podporovat rozvíjení dovedností a schopností, které uživatelům služeb umožní samostatnost, nezávislost a individuální rozvoj,
 • poskytovat podporu skutečně tam, kde uživatelé služeb nejsou schopni danou oblast sami zvládnout,
 • pomoci při uplatňování práv a zájmů uživatelů, aby byli přijímání ve společnosti se všemi právy a povinnostmi, uměli si poradit s rizikovými situacemi,
 • udržovat přirozené sociální vztahy a vazby, podporovat uživatele v aktivitách, zájmech, vztazích a kontaktech mimo chráněné bydlení.

 

Popis zaŕízení

Služba je realizována na pěti místech Prahy 4:

Šípková 1838/1, Praha 4 – Krč

 • prostory chráněného bydlení se nachází v patře objektu střediska Zvonek, uživatelé mají k dispozici pokoje po dvou lidech, společnou kuchyň, společenské prostory, hygienické prostory a šatnu
 • možností je využití venkovní zahrady, vnitřní tělocvičny, multifunkční místnosti s počítači s internetovým připojením
 • k výše uvedeným prostorám přináleží plně vybavení samostatná bytová jednotka

Viktorinova 1122/1, Praha 4 - Pankrác

 • byt 2 + 1 v Domě s pečovatelskou službou v pronájmu od Prahy 4

Bránická 43/55, Praha 4 - Braník

 • byt 3 + 1 v Domě s pečovatelskou službou v pronájmu od Prahy 4

Podolská 208/31, Praha 4 – Podolí

 • byt 2 + kk v Domě sociálních služeb

Sládkovičova 1267/7, Praha 4 – Krč

 • byt 1 + 1 v běžné panelákové zástavbě

Byty nejsou bezbariérové.

 

Popis služby

Služba je uskutečňována především podle individuálních plánů, jež vznikají prvotně při nástupu uživatele do služby a revidují se pravidelně 1 x za ¼ roku. S uživateli pracujeme jak individuálně, tak ve skupině. Respektujeme přání a názory uživatele. Snažíme se udržovat a rozvíjet základní dovednosti v péči o sebe sama, a to v rámci uživatelových individuálních schopností a možností. Rovněž se snažíme udržovat a rozvíjet dosavadně získané schopnosti, dovednosti a znalosti.

Pomáháme uživatelům organizovat volný čas, což bývá pro lidi s mentálním postižením často problematické.

Pracujeme na základě principů shrnutých v etickém kodexu sociálních pracovníků v ČR.

Snažíme se v co nejvyšší míře spolupracovat s rodinou a ostatními blízkými uživatele služby, neboť si plně uvědomujeme, jak každý člověk potřebuje znát svou minulost, se kterou se blízce pojí současnost a budoucnost. Vnímáme, jak je potřebné udržovat dosavadní vztahové vazby.

 

V chráněném bydlení poskytujeme základní činnosti:

 1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 2. poskytnutí ubytování,
 3. pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 5. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Naši uživatelé mají rovněž možnost využít nabídku doplňkových služeb, např. canisterapii, masáže, pedikúru apod.

Uživatelům je na základě individuálního plánu a dle potřeb poskytována asistence (v rozmezí 4 až 7 hodin denně). Převážná část uživatelů chodí do zaměstnání, tudíž je největší část asistence poskytována v odpoledních a podvečerních hodinách. Ráno uživatelé odcházejí do zaměstnání, odpoledne se vrací, do bytů, kde jim asistence dle jejich potřeb asistence pomáhá v soběstačnosti ohledně vedení domácnosti (vaření, praní, úklid, nákupy) a také v sociálních interakcích (vyhledávání akcí, návštěva kulturních akcí, vyřizování osobních záležitostí na úřadech, u lékařů, v rámci zaměstnávání).

 

Realizované akce za rok 2015

V roce 2015 jsme s uživateli pobývali v terapeutické komunitě v Němčicích – Heřmani, kde jsme se podíleli na chodu komunity a organizovali různé výlety (město Písek apod.) a procházky. Tato akce je pro naše uživatele velmi přínosná hned z několika důvodů. Uživatelé oceňují změnu prostředí, které je navíc v této lokalitě velmi půvabné. Dalším neméně důležitým pozitivem je interakce s novými a neznámými lidmi a navození kontaktů a přátelství (uživatelé jsou s lidmi z komunity v kontaktu i po návratu).

Další příležitostí byla možnost strávit týden v Krkonoších na horské chatě Horský domov. Nejeden z našich uživatelů měl podobnou možnost návštěv hor vůbec poprvé. V rámci pobytu jsme navštívili Boskovské dolomitové jeskyně, pohraniční pevnost z předválečného období i zámek ve Vrchlabí. Pořádali jsme také procházky po okolí. Ve volných chvílích hráli uživatelé hry (ping pong, různé kvízy) nebo zkoušeli divadelní představení, které na konci pobytu zahráli ostatním a také jako poděkování za perfektní servis provozovatelům chaty.

Dalším výletem, kterého se naši uživatelé zúčastnili, byla návštěva hradu Švihov. Zde i na dalších podobných výletech se našim uživatelům snažíme vysvětlit a popsat historické souvislosti.

Uživatelé už několikátý rok reprezentují středisko na sportovních hrách v Tloskově. Na této třídenní akci jsou pro ně připraveny různé atletické a další dovednostní soutěže.

V rámci chráněného bydlení měli uživatelé možnost zúčastnit se Valentýnské diskotéky, Mikulášské party nebo slavnostního otevření zdejší písečné pláže. Tyto akce jsou většinou navázány na nějaký svátek. Dbáme na to, aby si uživatel, který slaví narozeniny, mohl uspořádat svoji oslavu s přáteli.

V letošním roce se uživatelce Chráněného bydlení podařil veliký (po)krok… I se svými malými dětmi se osamostatnila a v polovině roku Chráněné bydlení opustila. S dětmi a partnerem žije v pronajatém bytě.

Mimo jedné uživatelky Chráněného bydlení docházeli všichni uživatelé do zaměstnání, např. do „Úklidové čety“ uklízející Prahu – Zbraslav, do kavárny Mezi Řádky na Praze – Smíchov apod.

 

Plány na rok 2016

V roce 2016 je naplánováno osamostatnění a přestup jednoho uživatele Chráněného bydlení do tzv . startovacího bytu, který bude pronajat J. A naopak – z jednoho startovacího bytu, který již máme v provozu, se obě děvčata přesunou do samostatného bydlení a sociálních služeb budou využívat co možná nejméně. Dle jejich i našeho názoru mají již dostatečné znalosti a životní zkušenosti na to, aby se jim tato změna, tento velký životní krok, povedl.

V návaznosti na tyto posuny, budou dány příležitosti k samostatnějšímu bydlení dalším uživatelům, kteří zatím žijí v chráněném bydlení v budově v Šípkové ulici. Každý takový posun má na naše uživatele pozitivní vliv a je pro ně velkou motivací k další snahy o sebezdokonalování.

Uskutečníme další dovolené, např. v Krkonoších. Poslední pobyt zde si uživatelé chválili a projevili zájem o opětovnou návštěvu tohoto malebného kraje.

Budou zachovány většiny aktivit z roku 2015, a to s ohledem na dobré zkušenosti a reference od uživatelů.

Naším hlavním cílem je snaha rozvíjet schopnosti a zájmy uživatelů. Plánujeme s nimi přípravy krátkých prezentací na různá témata z oblasti jejich zájmů, jimiž mohou obohatit ostatní (např. „Historie Karlova mostu“ apod.).

 

Slovo uživatele

„V Šípkové se mi líbí. Mám tady kamarády Marky a Tomíka. Chodím do centra denních služeb a tam mám taky dva kamarády, Janu a Lukáše. Bydlím tady od 16. listopadu 2011. Jezdíme na výlety. Byli jsme na výletě na hradě Švihov a bylo to super. Celý výlet se mi líbil a doufám, že se na nějaký hrad podívám. Také jsme byli na horách. Bylo to tam fajn. Užili jsme si sněhu a legraci. I ten výlet a divadlo bylo super. Bylo by fajn jet znova. V Němčicích byla sranda a našla jsem si nové kamarády. Zúčastnila jsem se i sportovních her v Tloskově. Vyhrála jsem zlato. Líbilo se mi tam. Na závěr jsme měli diskotéku a ohňostroj.“

 

Hanka T.

         

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha