Středisko Zvonek

Středisko přijímá nové klienty

Středisko přijímá nové klienty

V současné době přijímáme klienty do služeb Chráněné bydlení a Centrum denních služeb.

Chcete-li nás podpořit, podívejte se na naše Facebookové stránky a sdílejte

 

Podpořte nás

Podpořte nás

číslo účtu:

19-2300260217/0100 (KB)

 

číslo účtu Veřejné sbírky:

107-9589580247/0100 (KB)

 

 

Centrum denních služeb

 

 • Provozní doba: 7:00 – 16:00
 • Vedoucí služby: Jan Hašek
 • Telefon: 739 244 775
 • E-mail: cds@diakonie-zvonek.cz
 • Adresa: Šípková 1838/1, 142 00, Praha 4 - Krč

 

Poslání služby, cílová skupina

Centrum denních služeb podporuje prostřednictvím nabízených aktivit dospělé lidi od 18 do 64 let s mentálním či kombinovaným postižením ve zvládání soběstačnosti. Rozsah hloubky postižení klientely je v pásmu od střední po lehké formy v kombinaci s tělesným, smyslovým či duševním postižením, popř. s poruchami autistického spektra či s epilepsií.

Při nástupu do služby mají uživatelé omezené možnosti uplatnění se v běžném, asistovaném či chráněném zaměstnání. Cílem služby Centra denních služeb je tuto skutečnost změnit a uživatelům umožnit co největší samostatnost.

Služba zajišťuje důstojné prostředí a zacházení osobám s mentálním či kombinovaným postižením a usiluje o jejich maximální možné zapojení do běžného života společnosti tím, že se snaží vytvořit u uživatelů služby takové pracovní návyky, které by jim umožnily vstup do sociálně – terapeutické či chráněné dílny.

Středisko Zvonek je zřízeno Českobratrskou církví evangelickou, avšak příslušnost k církvi není vyžadována ani u uživatele služeb, ani u jeho rodiny.

 

Popis zaŕízení

Služba je poskytována v přízemních prostorách budovy v Šípkové ulici v Praze 4 – Krči, kde mají uživatelé k dispozici společné prostory, sociální zařízení, kuchyňku a oddělené dílny (papírová, textilní, dřevařská). K dispozici je rovněž zahrada střediska.

Vzhledem k ne zcela bezbariérovému prostředí střediska, je u osob se sníženou pohybovou schopností při počátcích jednání o službě vhodné, aby si zájemce vyzkoušel pohyb po zdejších prostorách.

 

Popis služby

Naším cílem je poskytování individuálně přiměřené aktivizační a výchovné činnosti uživatelům služby na základě zpracovaných a pravidelně aktualizovaných individuálních plánů, vytváření takových podmínek, které napomáhají uživatelům projevit a uplatnit svou vlastní vůli při naplňování a řešení osobních potřeb a podpora uživatelů v rozvoji jejich pracovních návyků a dovedností.

 

Principy poskytování služby:

 1. Individuální přístup:
  1. Respektování základních a specifických potřeb uživatele
  2. Respektování svobodné volby uživatele
  3. Jednání s uživatelem jako s rovnocenným partnerem
  4. Orientace na pozitivní stránky uživatele
  5. Motivace uživatelů – vysvětlení smyslu každé nabídnuté činnosti
 2. Podpora v samostatnosti a nezávislosti:
  1. Co největší míra zapojení do rozhodování o průběhu služby
 3. Dodržování lidských práv:
  1. Učíme uživatele znát jeho práva a povinnosti
  2. Respektování a naplňování práva na práci
 4. Spolupráce s rodinou, zákonnými zástupci, opatrovníky, blízkými:
  1. Výše uvedené bereme jako svého partnera při práci s uživatelem a péči o něj

 

U uživatelů této sociální služby se snažíme klást důraz a podporovat je především v následujících oblastech:

 • pracovní návyky – např. pravidelná a včasná docházka, dodržování řádu,
 • manuální dovednosti – např. práce v dílnách, na zahradě,
 • sociální dovednosti – např. kurz sociálních dovedností, podpora účasti na společenských akcích, podpora přirozených vazeb s okolím a vrstevníky,
 • nasměrování k dalšímu (pracovnímu) uplatnění uživatele služby – např. podporované zaměstnání, chráněná dílna.

Realizované akce za rok 2015

Rok 2015 v  Centru denních služeb je možné nazvat rokem změn. Změn ve vedení střediska i služby a také našeho Centra denních služeb. Nadále se dařilo rozvíjet centrum a přizpůsobovat ho potřebám uživatelů. Realizovali jsme aktivity, které umožnily našim uživatelům překročit hranice centra a poznávat nová místa a lidi. V průběhu roku jsme zůstávali v kontaktu s jinými Diakonickými zařízeními, jejichž uživatelé navštěvovali naše zařízení nebo my jsme zavítali do jejich domácího prostředí. Získali jsme také nové kontakty, které nám umožnily realizovat spolupráci s jinými poskytovateli služby. Spřátelili jsme se s Centrem denních služeb Medou, z. s. v Humpolci a zrealizovali jsme v průběhu roku tři setkání, kde se mohli poznat naši uživatelé s uživateli služeb centra z Humpolce.

V únoru jsme si zatančili se spřáteleným střediskem DČCE – Praha, které jsme na oplátku pozvali k nám na „Valentýnskou party“.

Spolupráci rovněž udržujeme se společností Pes Partner, jejíž canisterapeutičtí psi naše uživatele pravidelně navštěvují.

Uskutečnili jsme návštěvy divadla Minor, kde uživatelé shlédli představení „Libozvuky“ a „Robin Hood“. Opětovně jsme byli na představení divadla Buchty a loutky.

V rámci celodenních poznávacích výletů se podařilo přiblížit uživatelům českou historii. Osvojili si rovněž způsoby přípravy na cestování. S tématikou výletů bylo pracováno při další terapeutické činnosti (cvičení paměti, přednesu, zápisy z cest apod.).

V tomto roce došlo k znovuobnovení činnosti divadelního souboru „Zvonkohra“, který nazkoušel a několikrát sehrál představení s názvem „Dívka a démon“. Soubor, který čítá 15 herců, se schází pravidelně každý týden.

V období letních prázdnin byly v Centru denních služeb úspěšně zrealizovány dva workshopové týdny. První s názvem „Indiáni u Zvonkové zahrady“, druhý s názvem „Letní zvonkohrátky“ byly koncipovány pro širokou veřejnost, neboť jejich hlavním cílem byla interakce s majoritní společností.

Samozřejmostí bylo pravidelné plavání v Aquaparku v Praze na Barrandově.

Dalším zpestřením byly návštěvy Matějské pouti a Botanické zahrady

Výsledky své činnosti, resp. výrobky (gelové svíčky, textilní panenky a polštářky, šité pytlíčky s usušenými bylinkami…), uživatelé se svými asistenty prezentovali na Jarmarku u Ludmily na Praze 2, Babím létě v Praze Bohnicích, Týneckém střepu v Týnci nad Sázavou a na trzích v Praze na Vyšehradě.

 

Plány na rok 2016

V roce 2016 chceme pomáhat našim uživatelům realizovat se prostřednictvím divadelní, výtvarné a další rukodělné tvorby. Navážeme na „workshopové týdny“ a otevřeme tvořivé dílny. S divadelním souborem Zvonkohra se představíme širšímu publiku.

         

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha